نرم افزار تحت وب مدیریت کارها

صفحه اصلی مدیریت کارها

وب سایت مدیریت کارها

وب سایت مدیریت کارها بر اساس درخواست مشتری به منظور افزودن لیست کارهای مختلف و مدیریت آنها طراحی شده است.

در این وب سایت کاربر می تواند لیست کارهای خود را در قالب 3 دسته بندی کارهای انجام شده، کارهای در حال انجام و کارهای تاریخ گذشته وارد کرده و برنامه ای شفاف و روشن از کارهای خود داشته باشد.

  • سفارشی
  • Asp.Net Core، MVC، Bootstrap
  • https://job.badoomisoft.ir