وب سایت کرمان ترجمه

کرمان ترجمه

وب سایت کرمان ترجمه

وب سایت کرمان ترجمه با هدف ایجاد پلنی جهت خدمات ترجمه مقالات و کتب طراحی شده است.

در این وب سایت امکان ثبت اینترنتی سفارش ترجمه وجود دارد. این کار از طریق ثبت فایل مورد نظر، بررسی آن و اعلام هزینه وجود دارد.

  • آموزشی
  • Asp.Net, Bootstrap
  • https://kermantarjome.badoomisoft.ir